1991 - Antananarivo
                                                                                       
Manifestations de mai 1991
1991 - Zoma            

Antananarivo, Ambohibao, Ambohimanga et les hauts plateaux

La maison d'Ambohibao 

Ambohimanga

Les hauts plateaux

 © 2019-24 by Patrice Elmer